VIII Internatiomal Сlassic Guitar Competition, Sofia - Bulgaria

September 2016

For the Competition open here >>> http://competition.guitarbulgaria.com/

(obligatory musical compositions)

CATEGORY "A" - to 35 years old

CATEGORY "B" - to 20 years old

Transport, meal and accomodation, expenses are covered by the participants or by their sponsors.
Round 1, 2, 3 : Obligatory musical composition.

The great prize will be awarded by Nikola Minev

Classical master’s guitar 3000 Euro, made by Nikola Minev

1st, 2nd and 3rd place: money awards will be awarded by assessors.                

                                                                 Contact: nikolaminev@gmail.com

________________________________________________________________________________________________

VIII Международен Конкурс Класическа Китара, София

Септември 2016 г.  

МЯСТО - (възможна промяна)  Център за култура и дебат "ЧЕРВЕНАТА КЪЩА" ,

ул. Любен Каравелов № 15 - СОФИЯ

ВИЖТЕ НОВАТА СТРАНИЦА: 

http://competition.guitarbulgaria.com/Bul/frameBul.htm

КАТЕГОРИЯ "А" ( до 35 навършени години )

КАТЕГОРИЯ "Б" ( до 20 навършени години )

Разходите за пътуване, храна и нощувки са напълно за сметка

на участниците в конкурса или техни спонсори.
Конкурса се провежда в 3 тура

ГОЛЯМАТА  НАГРАДА  на Шести конкурс присъжда Никола Минев
 Майсторска класическа китара на стойност 6000 лева.

1-во, 2-ро и 3-то място: парични награди, присъдени от жури.

Контакт: nikolaminev@gmail.com